Integritetspolicy

(uppdaterad 2018-05-25)

Denna policy beskriver hur vi, Baby V AB (556970-5154), hanterar och lagrar dina personuppgifter.

För att förhindra otillbörlig åtkomst, spridning och förändring av dina personuppgifter är de sparade i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Baby V lämnar bara ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners för att fullfölja de avtal vi har med dig, t ex till transportbolag för leverans av varor du beställt eller till vår betalpartner för utfärdande av faktura.

Baby V hanterar dina personuppgifter i olika sammanhang:
- då ett köpeavtal ingås
Vid ett köpeavtal behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna leverera din beställda vara eller tjänst, hantera betalning av din beställning samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpt produkt eller tjänst.

- för att kunna hantera kundtjänstärenden
Vid kontakt med vår kundtjänst kan personuppgifter komma att behandlas för att besvara förfrågningar, utreda klagomål/reklamationer och supportärenden, säkerställa kundens identitet. I dessa fall anser vi att det finns ett berättigat intresse från Baby V:s sida att hantera dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig och de väger tyngre än din rätt till skydd av personuppgifter.

- för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser avseende produktsäkerhet
För att Baby V ska kunna fullgöra vår rättsliga förpliktelse i samband med produktåterkallelser och produktlarm hanteras personuppgifter.

- för att kunna marknadsföra produkter och tjänster
Personuppgifter behandlas för att kunna marknadsföra Baby V:s varor och tjänster genom produktrekommendationer, direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler samt via post. Personuppgifter behandlas även för att utföra kampanjer och erbjudanden till alla kunder eller ett visst kundsegment. Självklart kan du när helst du så önskar avregistrera dig så att du inte längre erhåller riktad marknadsföring från oss.

- för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsfrågor.

Vår webshop www.babyv.se vilar på en teknisk lösning som uppfyller GDPR:s krav både när det gäller säkerhet och uppfyllandet av de registrerades rättigheter.

Du som ägare av personuppgifter har rätt till att:
• få tillgång till sina personuppgifter
• få felaktiga uppgifter rättade
• få dina uppgifter raderade
• kunna invända mot att uppgifterna används för direkt marknadsföring
• kunna invända mot att uppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
• ha möjlighet att flytta uppgifterna (dataportabilitet)

Vid frågor kring vår integritetspolicy kan ni kontakta oss enligt nedan:

Baby V AB
Åstorpsvägen 7
262 96 Ängelholm
Telefon: 0431-31 35 35
E-post: kundservice@babyv.se

Copyright © 2009-2024 Baby V | E-post: kundservice@babyv.se
Standardvy | Byt till Mobil vy